Σήμερα ήμουν πας τα 40 λεπτα μες το αυτοκίνητο σαν εκαμνε τα δυνατά νερά τζιαι άκουα playlist του Einaudi.

Ειδικά σήμερα, τίποτε άλλο από όσα εκαμα εν αξιζε εκτός που τούντην ώρα.

One thought on “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s